Ako si Frederick Espenilla Serafino. Nasa tamang edad na nagmula sa probinsya ng Bataan. Ako ang lalaking hinugot sa matres ng nanay ko at hinubog sa semilya ng tatay ko. Singkit na pangit. Macho pero payat.

aburuy:

I set fire to my throat like yeah, uma-Adele langs. Grabe ang sakit ng lalamunan ko after this song. Sobrang taas.

Galing naman. Hahaha. Nakakainggit langs. :/